Tarafsızlık Beyanı


CERTEST Tarafsızlık Yönetiminin Temel Prensipleri

• Belgelendirme talep edene ayırımcılık yapılmayacak, işlerinin özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.

• CERTEST belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır.

• Belgelendirmeye temel teşkil eden şartlar belirlenip, web sayfamızda yayınlanarak, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.

• Hiçbir kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşması herhangi bir yöntemle kısıtlamayacak ve engellenmeyecek, bu amaçla gereksiz, mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmayacaktır.

• Hizmetlere ulaşma imkanı başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.

• Belgelendirme hizmetlerinin sunumuna dair kurallar verilecek belge sayısına bağlı olmayacaktır.

• Kuruluşta verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve karar verme bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.

• CERTEST’ in belgelendirmesini yaptığı kişi veya kuruluşlarla mali veya ticari bağlantısı olmayacak ve ticari, mali veya diğer baskıların belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı tehlikeye atmasına izin vermeyecektir.
Certest Yönetim Kurulu Başkanı