İNŞAAT BOYACISI (SEVİYE 3)

Meslek Tanımı

İnşaat Boyacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere vernik yapan, boya/vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çalışma ortamı kapalı veya açık alan olup, çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, koku, gürültü, nem, sıcaklık farkı, toz ve çeşitli boya kimyasal maddelere maruz kalma sayılabilir. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak gerekebilir. İnşaat boyacısı, genellikle tek başına çalışmakla beraber işin gereğine göre meslektaşları ve iş sahibi ile iletişimde bulunur.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

İş iskelesi ile çalışan boyacının iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması ve yükseklik fobisinin olmaması gerekir.

Yeterlilik Birimi Sınav Kapsamı ve Başarım Notları

Sınav Şekli Başarım Notu (/100) Soru Sayısı Sınav Süresi (dk)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1)
 A1  X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 30
 A2  X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 240
Toplam 25   50 270

7- (11UY0023-3/02 - İNŞAAT BOYACISI - SEVİYE 3) 5.850 TL
(11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması) 500 TL
(11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi) 5.350 TL

Sınava online başvuru için tıklayınız...

Başvuru formu indirmek için tıklayınız...