Başvuru İşlemleri


Kuruluşumuzda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere sınava başvuracak adaylar başvuru sayfasından online olarak aday Başvuru Formunu doldurarak başvurabilir.

Başvurusu yapılacak yeterlilikle ilgili gerekli evraklar ile Başvuru Formunun ıslak imzalı nüshası CERTEST’in Sefaköy, Kartaltepe Mah. Uzun Sok.No:17/A Küçükçekmece/İSTANBUL adresine sınav tarihinden 10 (on) iş günü önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar;

• Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

• Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da geçerli pasaport fotokopisi,

• Başvuru formu

• İskele Kurulum Elemanı Yeterliliği'ne başvurularda yukarıdaki evraklara ek olarak "Yüksekte Çalışır Sağlık Raporu" gerekmektedir.

Sınav ücreti CERTEST banka hesabına adayın ad-soyad, TC Kimlik No ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.

Sınava yapılan başvurular, Kuruluşumuzun Başvurunun Alınması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne göre değerlendirilip başvurunun kabul edilip edilmediği kayıt anında veya sonrasında adaya bildirilir.

Sınav Tarihleri Bildirimi

Kuruluşmuzda sınavlar, önceden planlanmış ve CERTEST’in web sitesinde ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Ancak planlanmış olan sınav zamanları ve/veya sınav yerleri Kuruluşumuz tarafından değiştirildiğinde ilgili sınav grubuna kayıtlı adaylara sms, mail veya telefon ile değişiklik bildirilir.Planlı olmayan sınav gruplarına yapılan başvurular için, sınav açıldığı zaman başvuruda bulunan adaylara sınav, yer ve zamanları 3 iş günü öncesinde başvuru formunda kayıtlı iletişim bilgilerine sms, telefon veya mail ile bildirilir.

İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan ve/veya evrakları eksik olan adaylar sınava alınmaz. Kendisine sınav tarih, saat ve yeri sms, mail veya telefonla bildirilmiş olan ancak sınava katılmayan adayların yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez ve yeni bir sınav tarihi verilmez. Ancak sınava girmeme sebebi ile sağlık raporu veya kanıtlayıcı belge sunulması durumunda bir sonraki sınava kaydı yapılır.

Başvuruya ilişkin itiraz ve şikayet süreci

Aday başvuru veya sınav süreci ile ilgili hususlarda ilgili olayın vuku bulduğu tarihten sonra en geç 7 iş günü içerisinde Kuruluşumuza İtiraz veya Şikayette bulunabilir. Şikayet veya itirazlar Kuruluşumuzun Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun olarak önce Belgelendirme Müdürü tarafından değerlendirilir ve sonuçtan aday bilgilendirilir. Adayın sonucu kabul etmemesi durumunda konu Şikayet ve İtiraz Komitesince değerlendirilerek Komite Kararı da dikkate alınarak Şikayet ve İtirazla ilgili Kuruluşumuz nezdindeki son karar Belgelendirme Müdürü tarafından uygulanır.

Sınav ücreti CERTEST'in aşağıda belirtilen banka hesabına adayın ad-soyad, TC Kimlik No ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır.

Sınav sonuçları, 10 gün içerisinde internet sitemizden, MYK internet sitesinden ya da E-devlet sistemi üzerinden öğrenilebilir.

Certest Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Banka Adı: TÜRKİYE İŞ BANKASI
Şube: SEFAKÖY
IBAN NO: TR80 0006 4000 0011 0732 1255 66

Online Başvuru Yap