İSKELE KURULUM ELEMANI (SEVİYE 3)

Meslek Tanımı İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3);

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3);

İhtiyaca göre farklılık gösterebilen yüksekliklerde çalışır. Çalışacağı iskele/platformun minimum gereksinimleri TS EN 12811 (Geçici İş Donanımları) standardında belirtildiği şekilde olmalı, kullanılan tüm malzemeler TS EN 12810 (Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri) ve TS EN 12811 (Geçici İş Donanımları) standartlarına uygun olmalıdır. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren yüksek derecede kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

İskele Kurulum Elemanının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir. Raporda ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirin yanı sıra yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.

Yeterlilik Birimi Sınav Kapsamı ve Başarım Notları

Sınav Şekli Başarım Notu (/100) Soru Sayısı Sınav Süresi (dk)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1)
 A1  X X 60 80 EN AZ 15 Performans Sınavı Kontrol Listesi 30 30
 A2  X X 60 80 EN AZ 40 Performans Sınavı Kontrol Listesi 80 180
Toplam 55   110 210

9- (12UY0056-3/01 - İSKELE KURULUM ELEMANI - SEVİYE 3) 6.350 TL
(12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması) 500 TL
(12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması) 5.850 TL

Sınava online başvuru için tıklayınız...

Başvuru formu indirmek için tıklayınız...