Sınav Şartnamesi


• Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

• Performans sınavına girebilmesi için teorik sınavda başarılı olma şartı olan ulusal yeterliliklerde teorik sınav notu başarılı olmayan adayların pratik sınava girmelerine müsaade edilmez.

• Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.

• Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.

• Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir.

• Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.

• Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

• Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.

• Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

• Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak yapılır.

• Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.

• Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

• Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.

• Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.

• İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.

• Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.

• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Karar Verici tarafından kontrol edilecektir.

• Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.

• Belgelendirme kararını veren Karar Verici adayın sınavına katılmışsa bir başka Karar Verici tarafından belgelendirme için ilgili karar alınır.

• Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.