Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi ve Belgelerin Teslimi

• Adayların girdikleri teorik (yazılı) ve uygulamalı sınav sonuçları sınavdan sonra en geç 30 gün içerisinde www.certest.com.tr ‘de adayın TC Kimlik Numarası ile sorgulayarak öğrenmesine imkan sağlanacak şekilde ilan edilmektedir.

• Sınav sonuçları ve devamında yapılacak işlem ayrıca mail ve sms ile adaya bildirilir.

• Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Birim Başarı Belgesi almaya hak kazanan adaylara Şirketimizin Logo ve Belge Kullanım Sözleşmesi aday ile imzalanarak bizzat kendisine imza karşılığı teslim edilir.