DUVARCI SEVİYE 3

Meslek Tanımı

Duvarcı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kagir birimler (tuğla, cam tuğla, gazbeton, briket, bims blok, taş vb. malzemeleri) kullanarak binaların iç ve dış cephe bölmelerinin, bahçe duvarı, istinat duvarı, kemer, şömine, lento, hatıl ve bacaların harçlı veya harçsız yapılması, onarılması ve sökülmesine ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Duvarcı (Seviye 3); açık ve kapalı mekanlarda çalışır. Çalışma ortamı ıslak, tozlu ve çamurlu olabilir. Duvarcının yüksekte çalışma yapması ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Duvarcının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.

Yeterlilik Birimi Sınav Kapsamı ve Başarım Notları

Sınav Şekli Başarım Notu (/100) Soru Sayısı Sınav Süresi (dk)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav (P1)
 A1  X - 60 - EN AZ 10 - 20 -
B1  X X 60 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 240
Toplam 20   40 240

6- (12UY0048-3/01 - DUVARCI - SEVİYE 3) 6.400 TL
(12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi) 500 TL
(12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi) 5.900 TL

Sınava online başvuru için tıklayınız...

Başvuru formu indirmek için tıklayınız...