Sınavların Değerlendirilmesi
• Yazılı (Teorik) sınavlarda adaylar, sınav öncesinde Gözetmen ve/veya Değerlendirici tarafından gösterilen şekilde doğru şıkkı işaretlemeleri gerekmektedir. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenebilir. Birden fazla işaretleme olan sorular boş kabul edilmektedir.

• Sınavların değerlendirmesinde doğru cevap sayısı dikkate alınacaktır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmamaktadır. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

• Sınavına girilen Yeterlilik Biriminden başarılı sayılabilmek için teorik (yazılı) ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır.

• Teorik (yazılı) sınavdan başarısız olan adaylar uygulama (performans) sınavına girebilir.

• Sınavların uygulama bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

• Bölümlerin herhangi birinden iki seferden daha fazla başarısız olan kişilerin sınavda eksik olduğu tespit edildiği bölümden eğitim alması zorunludur.

• Uygulama (Performans) Sınavı, yeterliliğin başarım ölçütleri dikkate alınarak belirlenmiş kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

• Teorik ve Uygulama sınavında başarı olan adaylar 1 yıl geçerli olacak Birim Başarı Belgesini almaya hak kazanır.

• Yeterliliğin öngördüğü zorunlu tüm birimlerden başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.