Genel Sınav Kuralları


Mesleki Yeterlilik Belgesi için sınava katılmak isteyen adayların uyması gereken kurallar mevcuttur. Belgelendirme başvurusunun yapılması ile başlayan ve belgenin geçerliliği boyunca devam eden Belgelendirme Kuralları aşağıdaki gibidir;

- Başvurunun tamamlanması için;
* Islak imzalı başvuru formu,
* Kimlik fotokopisi,
* Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir geçerli banka dekontu
* (İskele Kurulum Elemanı için) Sağlık Raporu (Yüksekte Çalışabilir)
evraklarının CERTEST’in Sefaköy, Kartaltepe Mah. Uzun Sok.No:15-17/A Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden yada posta/kargo yolu ile teslim edilmesi gerekir.

- Aday başvuru formundaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermelidir. Yanlış veya hatalı verilen bilgilerden dolayı oluşacak yaptırımlardan adayın kendisi sorumludur. Certest gerekli görmesi durumunda, bu belge ve bilgileri destekleyici evrak talep edebilir.

- Sınavlar teorik (teorik, sözlü ve/veya mülakat) ve performans birimlerinden oluşmaktadır. Aday bu birimlerden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimin başarılı olma taban notu ulusal yeterliliklerde tanımlanmaktadır.

- Aday belge almak için ilgili yeterliliğin belirlediği birimlerden sınava girerek başarılı olmalıdır.

- Sınava katılacak her adaya iki sınav hakkı verilir. Aday teşvik kapsamında sınava katılacaksa üç sınav hakkı verilir. Herhangi bir birimden tüm haklarını kullanmasına rağmen başarılı olamayan aday, geçemediği birimin ücretini yatırarak sınava girebilir.

- Başvuru evrakları incelenerek uygun görülen adaylar, sınav açmak için gerekli minimum aday sayısına ulaşılması durumunda telefon, SMS yada E-posta ile sınav günü, saati ve sınav yeri hakkında bilgilendirilir.

Aşağıdaki durumlarda aday bir sınav hakkını kaybeder;

* Sınava mazeretsiz katılmayan,
* Sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmayan aday,
* Sınav öncesi okunan sınav genel kurallarına aykırı hareketten ya da sınav görevlilerinin görevini yerine getirmeye engel olan ve bundan dolayı sınav sahasından çıkartılan aday.

Aşağıdaki durumlarda adayın sınav hakkı silinmez;

Aday sınav saatinde sınav merkezinde hazır bulunmasına rağmen,
* İSG kuralları gereği sınav yapılamayacak olması,
* Değerlendiricinin ve/veya sınav görevlilerinin sınav merkezini, sınav yapmaya uygun görmemeleri,
* Sınav tamamlanmadan, sınav sahasında sınav yapmaya engel bir durumun oluşması,
* Adayın sınava devam edemeyecek bir sağlık problemi yaşaması.
* Sınavın görüntü kaydı üzerinden tekrar edilmesine karar verilmesi,
* Sınavın başlamadan iptal edilmesi,

- Sınava katılsın yada katılmasın, ilgili sınava kaydı yapılan adayın sınav ücreti iade edilmez.

- Certest sınav günü-saati veya yerinde değişiklik yapma veya sınavı iptal etme hakkına sahiptir. Sınavın iptal edilmesi durumunda yeni sınav programı hazırlanır.

- Aday sınav alanına girdiği andan itibaren (şantiyede yapılan sınavlarda şantiye sahasına girdiği andan itibaren) İSG kuralları başta olmak üzere değerlendirici ve/veya sınav görevlilerinin her türlü uyarısına ve sınav kurallarına riayet etmek zorundadır.

- Sınav kurallarına uygun hareket etmeyen, sınav görevlilerinin uyarılarına riayet etmeyen, İSG kurallarına aykırı davranan ve sınav sahasında bulunan kendisi de dahil herhangi birinin güvenliğini tehlikeye atan adaylar sınav sahasından uzaklaştırılabilir. Böyle bir durumda aday Certest tarafından bir daha sınavlara alınmayabilir.

- Adayın başvuru sırasında ve belgelendirme sürecinde verdiği bilgiler KVKK kapsamında işlenmekte, TÜRKAK, MYK ve yetkili kuruluşlara bildirilmektedir. Aday sınava girerek kişisel verilerinin işlenmesine onay vermektedir.

- Belgelendirme sürecinde bulunan tüm adayların itiraz ve şikayet hakkı bulunmaktadır. İtiraz yada şikayet; telefon, e-posta veya Certest web sitesi üzerinden iletilebilir.

- Belgesi hazırlanan adayın gözetim süresi başlar. Bu sürede ulusal yeterliliğin talep ettiği evraklar adaydan talep edilir. Adayın beyan ettiği evraklar geçerli ise belgelendirme devam eder; geçersiz yada eksik ise tamamlanması için belge 2 ay askıya alınır. Certest gözetim süreci bitmiş, askıya alma süresi tamamlanmış belgeleri iptal etme yetkisine sahiptir.

- Belgelendirilmiş personelin Belge/Logo/Marka yönetim prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum en fazla bir aylık süre içerisinde düzeltilemez ve devam ederse belge iptal edilir.

 

Aday;

- Başvuru formunda bildirilen telefon numarası, adres ve e-posta adresinin resmi iletişim bilgileri olduğunu, Certest'in belgelendirme sürecindeki her türlü bilgilendirmeyi bu iletişim bilgilerinden yapabileceğini,

- Sınav ile alakalı 3. kişilere bilgi paylaşımında bulunmayacağını,

- Sınav süresince sesli/görüntülü kayıtlar tutulacağını, bu kayıtların sınav geçerliliğinin ve güvenliğinin ispatı için Certest tarafından saklanabileceğini,

- Sınavlardan başarılı olması durumunda, kazanılan belgeyi teslim almak için belgelendirme sözleşmesini ve eklerini imzalayacağını,

- Belgelendirme sürecinin herhangi bir aşamasında (başvuru, sınav ve gözetim süreci) yanlış ve/veya yanıltıcı belge ve beyan ile başvuru yapılması ve sınav sürecinde usulsüzlük ve sahteciliğe karışılması durumunda, belgelendirme yapılmış ve hatta adaya teslim edilmiş olsa bile belgenin iptal edileceğini ve her türlü yasal yaptırımın Certest, MYK ve/veya TÜRKAK'a ait olduğunu,

- Sınava girerek tüm bu maddeleri onayladığını,

Kabul eder.

Yeni nesil koronavirüs tedbirleri kapsamında aday,

Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını, sınavdan sonraki 14 günlük sürede yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde tarafımıza bilgi vereceğini ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağını kabul ve beyan eder.