Sınav Uygulama Kuralları

Teorik Sınav Uygulama Kuralları

Aşağıdaki kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunur:

• Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız eksik ya da basım hatalıysa değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurunuz.

• Cevap kağıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.• Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

• Teorik sınava tüm yeterlilik birimlerinden girecek olan adaylar ilk 10 dakika, son 10 dakika sınav salonunu terk edemez. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen aday sınava alınmaz.

• Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz.

• Sınav süresince aday görevlilerle konuşamaz ve soru soramaz. Görevliler de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşamaz.

• Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.

• Cevap kağıdı formunda doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kağıdı formunuzu başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kağıdı formuna yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kağıdı formuna işaretlenmiş olması gerekir. Sadece soru kitapçığına işaretlenmiş olan cevaplar geçerli değildir.

• Her bölümün cevaplarını cevap kağıdı formundaki ilgili birime (örn; A1, A2, B1 birimleri gibi...) işaretleyiniz.

• Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir. Bu durum aday için son derece önemlidir. Sınav görevlileri bir salonda, sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, Sınav komisyonu tarafından bu sınıfta sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılır.

• Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.

• Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

• Sınav süresince, görevliler dâhil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

• Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav sırasında bu araçları kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.

• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.

• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.

• Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.

• Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.

• Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.

• Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.

• Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

• Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

Mülakat Sınavı Uygulama Kuralları

• Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.

• Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez.

• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.

• Sözlü mülakat sınavı yapılırken sınavı yapan sınav değerlendirici adaya sadece soru sormakla yükümlüdür. Adayı doğru veya yanlış yönde etkileyecek şekildeki davranışlardan kaçınmalıdır.

• Adaya mülakat sınavında istenilen yeterliliğin ilgili birimiyle ilgili soru sorulmalıdır.

• Adaya sorulacak olan soru sayısı sınav değerlendiricisi tarafından belirlenir.

• Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.

• Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.

• Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.