ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (SEVİYE 3)

Meslek Tanımı

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonunu, borulamayı, boru ve cihaz montajını, boru bağlantılarını ve tesisatın test ve ayarlarını yapan, sistemi devreye alan, tesisatın arıza tespiti, onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personeli, her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalışır. Planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini binalarda yapar. Binalarda ortam tozlu, kirli ve gürültülü olabilir. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil günlerinde çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle ve çalışma alanında bulunan kişilerle iletişim kurar. Doğal gazın patlayıcı özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personelinin; mekanik ve yapı işlerine yatkın ve el becerisinin gelişmiş olması, iskelede ve yüksekte çalışabilmesi, değişik dış ortam şartlarında, saha ve şantiye koşullarında çalışmaya uygun ya da alışkın olması gerekmektedir.

Yeterlilik Birimi Sınav Kapsamı ve Başarım Notları

Sınav Şekli Başarım Notu (/100) Soru Sayısı Sınav Süresi (dk)
  Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav (T1)   Performansa Dayalı Sınav (P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X - 60 - EN AZ 10 - EN AZ 20 -
B1 X X 60 70 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 40 120
B2 X X 60 70 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 40 180
B3 X X 60 70 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 40 120
Toplam A1+B1 30 A1+B2 30 A1+B3 30   A1+B1 60 A1+B2 60 A1+B3 60  

16- (11UY0031-3/02 - ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ - SEVİYE 3) 3.700 TL
(11UY0031-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre) 500 TL
(11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı) 3.200 TL
(11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı) 3.200 TL
(11UY0031-3/B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı) 3.200 TL

Sınava online başvuru için tıklayınız...

Başvuru formu indirmek için tıklayınız...