Gizlilik Politikası

CERTEST, belgelendirme prosesi sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde edilen bilgileri, kanunlar bilgilerin ifşa edilmesinin zorunlu kılmadığı sürece, bireyin ( başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin ) yazılı onayı olmaksızın ifşa edemez.

CERTEST, faaliyetlerinin gereği proseslerde elde ettiği, kişilere ait tüm bilgi ve belgelerin gizliliğini korumak adına, belgelendirme sürecinde yer alan tüm görevlilerine ve uzmanlara, komite üyelerine ve belgelendirme kuruluşu adına hareket eden kimselere ve kuruluşlara tarafsızlık ve gizlilik hükümlerini içeren yasal olarak uygulanabilir “Personel Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı “ imzalatmakla yükümlüdür.

CERTEST, gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğu durumlarda, ilgili kişi kanunlarca aksi belirtilmediği sürece, hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirilir.

CERTEST, müşterileri ile ilgili teknik ve ticari bilgileri, periyodik kontrolleri yapılan cihazlara ilişkin düzenlenen raporları 3. kişi ve kurumlarla, idari emir ve mahkeme kararları gibi yasal zorunluluk halleri dışında paylaşmayacağını taahhüt eder.