İtiraz ve Şikayetler
Kuruluşumuz tarafından yürütülmekte olan periyodik kontrol faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, www.certest.com.tr web adresi, e-posta yoluyla) olarak “Şikayet/İtiraz/Öneri Formu” ile firmamıza yapılabilir.

Şikâyet / İtirazların Değerlendirilmesi

İtirazlar, muayene hizmeti verilmiş kişi(ler)/kuruluş(lar) tarafından yapılabilir. Şikâyetler ise, muayene hizmeti verilmiş kişi(ler)/kuruluş(lar)ın yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.

İtiraza konu olabilecek durumlar şunlardır:

• Muayene faaliyetlerinin eksik veya hatalı gerçekleştirilmesi

• Muayene raporlarının hatalı düzenlenmesi

Şikâyete konu olabilecek durumlar ise şunlardır:

• Muayene raporlarının geç teslim edilmesi

• Tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri

• Ve muayene süreçleri ile ilgili diğer faaliyetler

Tüm itiraz ve şikâyet kayıtları, "Şikayet/İtiraz/Öneri Formu" ile tutulur. Web sitesi üzerinde oluşturulmuş itiraz ve şikâyetler bölümünden ayrıca firmamız iletişim araçlarının herhangi biri ile de itiraz ve şikâyetler yapılabilir.

İtiraz ve şikâyetler, öncelikle firmamız tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış itiraz veya şikâyet Teknik Müdüre iletilir. Çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikâyet kaydı kapatılır ve gelişinden itibaren 5 iş günü içerisinde kişiye yapılan uygulamalar ve sonuç yazılı olarak bildirilir.

Öngörülen çözüm, itiraz veya şikâyet sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa veya Teknik Müdür tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise, konu "Onaylı İtiraz/Şikayet Komitesi Listesi"ndeki tanımlanmış üyelerden oluşan İtiraz ve Şikâyet komitesine iletilir. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç on beş iş günü içerisinde itiraz veya şikâyeti bir sonuca bağlar. Değerlendirme sonucunda itiraz veya şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

Süreç hakkında itiraz veya şikâyet sahibine web sitesi ve elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi, firmamız bünyesinde şikâyet ve itirazların değerlendirilmesinde son mercidir. İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi kararlarına itiraz yolu açıktır; ancak bu itirazlar yine aynı komite tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

İtiraz ve Şikayet Formu İndir

Online (web üzerinden) İtiraz ve Şikayetlerinizi iletebilirsiniz.