Periyodik Kontroller Öncesi Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar

Kompresör Hava Tankları

1. Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalı. Hava tankının giriş-çıkış bütün vanaları kapatılmalı. Hava tankı içeresindeki hava, tahliye vanasından tamamen boşaltılmalı. Hava tankı üzerindeki presostad ve emniyet ventilleri sökülmeli.

2. Pistonlu tip kompresör için çekvalf hariç tank üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu sökülmelidir (tank-komp. irtibatı kesilmeli).

3. Hava tankı basınçlı hava giriş ve çıkış tarafında vana yoksa veya vanaların kaçırma ihtimali varsa bu bağlantılar sökülerek tank körlenmeli hava tankı, su hortumu kullanılarak sökülen emniyet ventili, presostat veya tank üstünde bulunan başka bir noktadan tank içinde hava kalmayıp taşıncaya kadar tamamen su ile doldurulmalı.

4. Test pompası bağlantısı için ½” erkek diş bağlantı noktası (nipel) hazırlanmalı.

5. Firma kontrol sırasında bilgili teknik yardımcı personel ve gerekli ekipmanı hazır bulundurmalıdır.

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Buhar Ve Kızgın Su Kazanları

1. Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır.

2. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir

3. Emniyet ventilleri körlenmelidir (kör flanşla ya da flanşlar arasına en az 2 mm kalınlığında sac parça kullanılarak)

4. Buhar çıkış hattı (Kızgın su çıkış hattı) vanası kapatılmalı veya flanşlar arasına en az 2 mm kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir (vana kaçırmamalıdır)

5. Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır

6. Kazan su seviye gösterge vanaları kapatılmalıdır (vanalar kazan çalışma basıncının 1,5 katında kaçırmamalıdır)

7. Kazan patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir

8. Kazan tamamen su ile doldurulmalıdır (su kaba kirleticiler içermemeli, temiz olmalı)

9. Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya bu konuda gerekli eğitimleri almış yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Kalorifer Kazanları

1. Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır.

2. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.

3. Kapalı genleşme depolu kazanlar için: Emniyet ventilleri ile genleşme tankı – kalorifer kazan hattı körlenmelidir.

4. Sıcak su gidiş-dönüş vanaları kapatılmalıdır (vanalar işletme basıncının 1,5 katında kaçırmamalı)

5. Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır.

6. Açık genleşme depolu kazanlar için: Kazan gidiş-dönüş emniyet boruları flanşları arasına en az 2 mm kalınlığında sac parça konularak körlenmelidir.

7. Kazan tamamen su ile doldurulmalı; su kaba kirleticiler içermemeli temiz olmalı

8. Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya bu konuda eğitim almış yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Ütü Buhar Kazanı, Buhar Jeneratörü

1. Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır

2. Elektrik şalteri kapatılmalıdır

3. Kazanda içinde buhar varsa tahliye edilmelidir

4. Emniyet ventilleri ve kazanın çıkış noktaları körlenmelidir

5. Test pompası bağlantısı için ½” erkek diş (nipel) bağlantı noktası hazırlanmalıdır

6. Kazan boşaltma (blöf) vanası kapatılmalıdır

7. Kazan, hortum yardımıyla tamamen su ile doldurulmalıdır (su kaba kirleticiler içermemeli temiz olmalıdır)

8. Firma test sırasında kazancı ehliyeti olan veya kazan çalışması hakkında gerekli eğitimleri almış, bilgili yardımcı teknik personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Hidrofor Tankları

1. Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir

2. Hidrofor tankı içerisinde basınçlı hava, tahliye musluğundan (blöf) tamamen boşaltılmalıdır.

3. Hidrofor tankı üzerindeki presostat ve emniyet ventilleri sökülmelidir

4. Hidrofor tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır

5. Hidrofor tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır

6. Firma, membranlı hidrofor tanklarının ön hazırlıkları için kontrol mühendisi ile görüşmelidir

7. Firma kontrol sırasında bilgili teknik yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Kaldırma İletme Makineleri

1. Vinç ve caraskallar için kapasitelerinin (veya işletme tarafından beyan edilen yükün) 1,25 ve 1,1 katı kadar yükler hazırlanmalıdır.

2. Kule vinç, mobil vinç, forklift gibi moment prensibine dayalı cihazların yük kaldırma diyagramına göre belirlenmiş deney yükleri hazırlanmalıdır.

3. Asılı erişim donanımı için beyan veya işletme kapasitesinin 1,5 ve 1,1 katı kadar deney yükleri hazırlanmalıdır.

4. Yükseltilebilen seyyar iş platformu için (güç tahrikli ise) beyan veya işletme kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kadar deney yükleri hazırlanmalıdır.

5. Yükseltilebilen seyyar iş platformu için (el tahrikli ise) beyan veya işletme kapasitesinin 1,5 ve 1,1 katı kadar deney yükleri hazırlanmalıdır.

6. Sütunlu çalışma platformu için beyan veya işletme kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kadar deney yükleri hazırlanmalıdır.

7. Araç kaldırma lifti için beyan veya işletme kapasitesinin 1,5 ve 1,1 katı kadar deney yükleri hazırlanmalıdır.

8. Cephe asansörü için beyan veya işletme kapasitesinin 1,25 ve 1,1 katı kadar deney yükleri hazırlanmalıdır.

9. Firma kontrol sırasında operatör ve/veya bilgili teknik yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.

10. Ekipmanın genel bakım ve temizliği yapılmalıdır.

Önemli Not 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka bir güne ertelenmesi durumunda ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

Önemli Not 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini ve daha önceki kontrollerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Uzun Süreli Hizmet Sözleşmesi Formu İndir

Periyodik Kontrol Teklif Formu İndir