Periyodik Kontroller

Teknolojinin gelişmesi, özellikle kaldırma-iletme makinelerinin ve basınçlı kapların daha yüksek yük, basınç vb. şartlar altında çalışır hale gelmesi sonucu iş yaşamındaki riskleri artırmış ve buna bağlı olarak da güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur. Ülkemizde yürürlükte bulunan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereğince işletmelerde kullanılan tüm kaldırma-iletme makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılması zorunludur.

“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” uyarınca, işletmelerde kullanılan iş ekipmanları öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerini kapsayan periyodik kontrollere tabi tutulmak zorundadır. İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

PERİYODİK KONTROLLER NEDEN YAPTIRILMALI

-İş kazalarını önlemek,
-Basınçlı kapların ve kaldırma-iletme makinelerinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
-Daha verimli çalışma koşullarını sağlamak,
-Makina ömrünü artırmak,
-Çevre kirlenmesinin en aza indirmek,
-Üretim verimini artırmak

CERTEST KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. olarak, uzman mühendis kadromuzla bağımsız ve tarafsız periyodik kontrol hizmetleri faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.