Kazan Dairesi Uygunluk İncelemesi

Kazan daireleri, katı, sıvı veya gaz yakıt sarfiyatının diğer ortamlara göre çok daha fazla olması, yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda çalışan kazan ve tesisatların bulunması gibi nedenlerle yangın, patlama vb. riskleri taşıyan alanlardır. Bundan dolayı genel olarak ticari işletme, konut, fabrika gibi yapılarda kullanılan kazanların bulundukları ve çalıştıkları bölümler, işçi sağlığı ve iş güvenliği kriterleri de göz önünde bulundurularak tekniğe, ilgili yönetmelik ve standartlara, mahalli ve yerel idare şartlarına uygun olarak tasarımlanmalıdır.

Yetkili gaz dağıtım şirketleri, belediyeler gibi kurumlar bu noktada özellikle işletmelerden kazan dairelerinin uygunluğuna dair rapor istemektedirler. Bir kazan dairesi uygunluk raporu ( ısı yerleşim raporu olarak da tabir edilmektedir ) çoğunlukla aşağıdaki durumlarda talep edilmektedir;- Yetkili gaz dağıtım şirketinin gaz açımı öncesi,
- Ruhsatlandırma süreci,
- Yeni bir kazan dairesi kurulumu,
- Mevcut kazan dairesine ilave kazan yerleştirilmesi,
- Kazan değişimi,
- Firma ünvanı ve/veya adres değişikliği

CERTEST KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. olarak, uzun yıllardır konuyla ilgili çalışan uzman mühendis kadromuzla kazan dairesi uygunluk incelemeleri yapmaktayız.